Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky upravují podmínky užívání online kurzů Psiuniverzita.cz na adrese www.psiuniverzita.cz.

I. Úvodní ustanovení

a. Tyto smluvní podmínky platí pro nákup a používání licence k online kurzům Psiuniverzita na stránkách www.psiuniverzita.cz (dále jen “Online kurzy”), kterou provozuje Dogopedie Publishing, s.r.o., IČ: 04373855 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní e-mail: info@psiuniverzita.cz

b. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „Uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla.

c. Online kurzy jsou webovou službou sloužící primárně k usnadnění porozumění a výcviku psů prostřednictvím dostupných videí.

II. Licenční podmínky

a. Majetková práva k online kurzům podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, náleží provozovateli.

b. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání online kurzů.

c. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby GoPay (tedy včetně platebních a kreditních karet) nebo převodem na účet provozovatele. Objednaná služba bude aktivována do 1 hodiny po uhrazení (při instantních platbách přes GoPay) nebo do 24 hodin po přijetí platby na účet provozovatele (při platbě převodem).

d. Přístup do online kurzů se objednává na dobu časově omezenou dobu. Při aktivaci nově objednaného a uhrazeného předplatného se doba stávajícího předplatného prodlužuje o dané časové období v závislosti na konkrétní objednávce.

III. Práva a povinnosti uživatelů

a. Uživatel se zavazuje neužívat online kurzy žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva provozovatele.

b. Uživatel nemá právo propůjčovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám – účty jsou nepřenosné, neprodejné, patří jen a pouze Vám.

c. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání online videí uživateli, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje tyto smluvní podmínky.

d. V případě porušení těchto smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a nevracet uživateli předplatné.

IV. Úplata za užívání online kurzů

a. Online videokurz je placený formou předplatného a to dle ceníku uvedeného u jednotlivých kurzů.

b. Řádný daňový doklad v elektronické podobě ve formátu PDF je uživateli zaslán na jeho e-mailovou adresu, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.

c. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny předplatného kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající uživatele mající předplatné.

d. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách www.psiuniverzita.cz nebo jiným způsobem.

e. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele o nových lekcích prostřednictvím uvedeného e-mailu. Konkrétně, jedno upozornění na zameškanou lekci. Jednou měsíčně aktuality. Z tohoto odběru se může uživatel kdykoliv odhlásit.

V. Způsoby platby za používání online kurzů

a. Platbu za používání online kurzů je možno provést bankovním převodem na účet provozovatele 2900859450/2010 (nezapomeňte do poznámky uvést svůj e-mail a zaslat nám fakturační údaje na info@psiuniverzita.cz) nebo prostřednictvím platební brány pays.cz.

b. Online platby pro nás zajišťuje platební brána pays.cz. Poskytovatel služby, společnost pays.cz s.r.o., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

a. Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány pays.cz zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Platba QR kódem

a. Bankovní převod na základě QR kódu. Platební brána vygeneruje QR kód, který můžete naskenovat ve svém mobilním internetovém bankovnictví a získat tím předvyplněný platební příkaz, který jen zkontrolujete a potvrdíte. Po připsání platby na náš účet, bude dokončena realizace objednávky.

 

Kontakty

pays.cz s.r.o.
Štefánikova 836/1, 602 00 Brno
E-mail: reklamace@pays.cz

 

VI. Záruka, Reklamace

a. Poskytovatel nabízí 100% záruku na vrácení peněz do 14 dnů od dne nákupu (plná refundace) pro případ, že bude uživatel nespokojen s podobou služby, kterou zakoupil.

b. Provozovatel v ostatních bodech výslovně neposkytuje žádnou záruku na online kurzy. Online kurzy se poskytují tak, jak jsou nabízeny, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

c. Veškerá rizika spojená s užíváním těchto online kurzů nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním online kurzů, ať by byla jakákoli.

d. Provozovatel zaručuje, že online kurzy pracují v souladu s popisem obsaženým na stránkách psiuniverzita.cz. Pokud během trvání předplatného uživatel zjistí chování online kurzů, které odporuje popisu na stránkách psiuniverzita.cz, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady (prostřednictvím e-mailu podpory). V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání online kurzů, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.

e. V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.

f. Lhůta začíná od okamžiku vytvoření registrace a prvního vstupu do online kurzů. Objednáním předplatného uživatel vyjadřuje, že byl s online kurzy a jejich funkcemi plně seznámen.

VII. Ochrana osobních údajů

a. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

b. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.

c. Registrací uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, e-mailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele.

Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se online kurzů Psiuniverzita, stávajícím předplatném a službách s tím spojených. Uživatel se může kdykoliv z těchto zpráv odhlásit v patičce každého hromadného e-mailu.

VIII. Závěrečné ustanovení

a. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.

b. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do online kurzů.

c. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele http://www.psiuniverzita.cz/obchodni-podminky.

d. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020

Příloha obchodních podmínek – Výpověď smlouvy